Kasutajale

Avaldused.ee keskkond on loodud selleks, et avalduste esitamine oleks lihtsam, kiirem, mugavam.

 

Esitatud avaldusi saate allkirjastada ID-kaardiga või Mobiil ID abil.

 

Digiallkiri on seaduse silmis võrdne omakäelise allkirjaga. Allkirjastamisel jälgige, millele Te allkirja annate!